Cenník služieb

 • Hobľovanie
  Hobľovanie 1 str. 40,00€/m3
  Hobľovanie 2 str. 100,00€/m3
  Hobľovanie 3 a 4 str. 90,00€/m3
 • Morenie
  Morenie do 1m3 30,00€/m3
  Morenie od 1,1m3 do 4,9m3 25,00€/m3
  Morenie od 5m3 20,00€/m3
 • Sušenie dreva
  Sušenie dreva 100,00€/m3
  Kombinácia sušenia a hobľovania dreva 150,00€/m3