Naše služby

Hobľovanie

Hobľovanie 1 str. 40,00€ / m3
Hobľovanie 2 str. 100,00€ / m3
Hobľovanie 3 a 4 str. 90,00€ / m3

Morenie

Morenie do 1m3 30,00€ / m3
Morenie od 1,1m3 do 4,9m3 25,00€ / m3
Morenie od 5m3 20,00€ / m3

Sušenie dreva

Sušenie dreva 100,00€ / m3
Kombinácia sušenia a hobľovania dreva 150,00€ / m3